Koninklijk paar bezoekt Friesland op 14 juni

FRYSL - ÂN Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken vrijdagochtend 14 juni de provincie Fryslân en vrijdagmiddag de provincie Noord-Holland. Het koningspaar wordt ontvangen op het Provinciehuis in Leeuwarden. Vervolgens worden Akkrum, Joure, Elahuizen en Stavoren bezocht. Daarna steekt het paar het IJsselmeer over om Noord-Holland te bezoeken.

In Leeuwarden worden Willem-Alexander en Máxima ontvangen door Commissaris van de Koning Jorritsma en burgemeester van Leeuwarden Crone. Verder is er een ontmoeting met het college van Gedeputeerde Staten, de vice-voorzitter van de Provinciale Staten, de griffier en de fractievoorzitters. Aansluitend gaan de Koning en Koningin per koets van het provinciehuis naar het Hofplein. Erehaag Er wordt een erehaag gevormd door leerlingen van de Máximaschool en de Willem-Alexanderschool. Op het Hofplein wandelt het paar langs diverse presentaties van ’Leeuwarder thema’s’, Duurzaamheid, Hofstad, nominatie voor Culturele Hoofdstad 2018 en Elfstedenstad. Ook wordt het kinderboek ‘Spiegelspreuk’ aangeboden. Akkrum In Akkrum maakt het koningspaar kennis met Slingeraap en Mastklimmen. Na begroeting door burgemeester Baas van Boarnsterhim wandelt de stoet over de Tsjerkebleek met diverse activiteiten in het kader van de sage van het dorp Manke Meine en Kromme Knilles en de typisch Akkrumse sporten Slingeraap en Mastklimmen. Joure Burgemeester van Skasterlân mevrouw Looman ontvangt het paar bij Heremastate in Joure. Hier wordt een rijtoer gemaakt per koets, een Landauer met een span Friese paarden. De optocht gaat over de Midstraat en wordt vergezeld door koetsen, ruiters, muziek en sjezen met Friese paarden. Elahuizen In Elahuizen wacht het paar een eresaluut door de schutterij van Sloten na begroeting door burgemeester Hoornstra van Gaasterlân-Sleat. Vervolgens gaan Willem-Alexander en Máxima in een oldtimer naar het schip De Beatrix waarop stichting It Sailhûs watersportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke handicap organiseert. Stavoren In de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân wordt het koningspaar ontvangen door burgemeester. Ook hier is een eresaluut door de plaatselijke schutterij. Het bezoek aan Stavoren staat in het teken van visserij/toerisme en het zomercarnaval. Er is een korte wandeling over de Havenweg, kade, naar de MS Friesland. Op de kade zijn diverse muziekoptredens, in de binnenhaven wordt door de jeugd gezeild. De Koning en Koningin gaan aan boord van de MS Friesland voor de overtocht naar Noord-Holland. IJsselmeer De MS Friesland vaart van Stavoren naar Enkhuizen. Aan boord worden de provincies Fryslân en Noord-Holland aan elkaar verbonden door een informele bijeenkomst tussen de Koning en Koningin en circa 100 inwoners uit beide provincies. De Commissaris van de Koning in Fryslân en de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, de heer J.W. Remkes, zijn hierbij aanwezig.