Wandelende wind doet zeilers zuchten

Lemmer - ,,Dit is barbeçueweer”. Piet Paulusma nabootsend als weerman zette schipperszoon Harmen Pieterszn. Brouwer hiermee snel acterend woensdag de toon in De Buorkery in Terherne. Tijdens het palaver hier bleek Jan Makkinga, na 22 jaar de opvolger van Jacobus de Vries, als nieuwe wedstrijdleider optimistisch over een (eeuwige) zandloper als zeilroute. ,,De wind gaat aan de wandel”, constateerden de zeilers naderhand. Na het afgelasten van de wedstrijd komt ook deze op de lijst van de inhaalagenda: komende dinsdag op Woudsend.

Hou rekening met wisselende winden. Na de boodschap van weerman Paulusma bij het palaver was al duidelijk dat de westelijke wind zowel zuidwestelijk als noordwestelijk kon koersen. De verrassing volgde bij het uitzetten van de route. De eerste startprocedure na een uitstelperiode moest wreed worden afgebroken, omdat de indewindse start door het plots draaien van de wind anders uitpakte. Voor het publiek kende deze start een enerverend moment toen Gerhard Pietersma van Earnewâld op centimeters afstand van het startschip de lijn passeerde. Na langdurig wachten op een gunstige wind kon er rond half vier worden herstart. Het ronden van de eerste boei duurde voor de eerste drie bijna een half uur. Protesten bleven uit, nadat vanaf diverse schepen de peilers hun attribuut als vaarboom hanteerden. Getergd door de stilte van de wind besloot de organisatie de wedstrijd af te blazen. Voor Jaap Zwaga van Langweer betekent dit dat hij nog een dag langer als ‘tussenpaus’ fungeert. Hij voert in zijn nu tweejarige schippersperiode het voorlopig algemeen klassement voor de eerste keer aan. ,,Magnifyk en fantastysk fansels. Jo hâlde dêr fuortendaliks gjin rekken mei”,luidde zijn eerste reactie hierover. In de persoon van Baint Kramer kent hij sinds dit jaar een ruim ervaren zeiladviseur. ,,Dêr kinne jo oars net as bliid mei wêze”. Kramer is bij het Jouster skûtsje opgevolgd door Alco Reijenga, een broer van schipper Dirk Jan, die eerder deze functie op de Gerben van Manen van Heerenveen vertolkte. Bij Heerenveen zijn dit jaar vijf nieuwe bemanningsleden aangetreden. Veel wisselingen kenmerken anno 2013 de vloot. Het combineren van de zeilerij als hobby en werk en gezin blijkt in de praktijk eerder lastig dan lenig te zijn. Elk bemanningslid moet namelijk ook straf rekening houden met de wekelijkse inzeildagen. Pieter Meeter van Bolsward kent in dit verband een macaber voorjaar. ,,Troch meleur mei it skip by Lemmer Ahoy ha wy fjouwer wike lang net ynsile kind. It skip hat fjouwer wike yn ‘e loads stien”. Ook vanuit dit gegeven is hij toptevreden over zijn eerste dagklassering op Earnewâld. Mede mogelijk gemaakt door kloeke inzet van ook zijn nieuwe bemanningsleden Roelof Stuiver (‘’oan ‘e hals’’), Eduard van der Hoek (,,skoateman’’) en Durk Schouwstra (,,foarhâlder’’). Uit sportiviteit riep hij hier zijn naaste concurrenten, waarbij debuterend schipper Teake Klaas van der Meulen van Woudsend, aan over het te elfder ure wijzigen van de zeilroute. ,,Oars hie de iene bak en de oare stjoerboards om ‘e tonne gien. Dêr hat gjinien belang by”. Geen wedstrijd en dus ook geen prijzen. Niettemin toog scheidend burgemeester Ton Baas van Boarnsterhim met een prijs huiswaarts. Vanwege een schrijnend geldgebrek gaf zijn collega Tjeerd van der Zwan van Heerenveen hem een plat dasspeldje cadeau. ,,Van ijzer, want ons goud en zilver is op”. Afscheid nam de organisatie, na 22 jaar, ook van Jacobus de Vries als wedstrijdleider. Hij ontving een sierlijke briefopener met in de top een onvervalst mini-skûtsje. Trots kon voorzitter Cor Reijenga van Stichting De Sneker Pan meedelen dat de ‘Dicky van der Werfpriis’ na jaren zoekwerk weer boven water is. ,,De sulv’ren wetterpoarte is dochs sa’n 10.000 euro wurdich. In freon seach him ynienen yn in keamer yn Crackstate”. De namen van de winnende schippers Bolsward (2010), Heerenveen (2011) en Sneek (2012) moeten hierin alsnog worden gegraveerd. ,,Bliid dat de priis der wer is”. Hiermee komt een einde aan een bijna vierjarige zoektocht. (Foto's: Pier v.d. Heide/Jelle Raap)