Douwe Jzn. Visser Schipper in orde Sneker Pan

SNEEK - Prijs na prijs ontving inmiddels achtvoudig SKS-kampioen Douwe Jzn. Visser van het jubilerende skûtsje De Sneker Pan tijdens het slotfeest van dit zeilseizoen. Sinds het feest op het starteiland geldt hij tevens als de nieuwe Schipper in de orde van De Sneker Pan. Voorafgaand aan de opening van de 78e Sneek maakte burgemeester Hayo Apotheker van Súdwest-Fryslân dit vrijdagavond bekend in het bijzijn van honderden skûtsjefans. De onderscheiding bestaat uit een koperen pan als ereteken en een oorkonde voor het voeren van de eretitel.

De koninklijke watersportvereniging Sneek heeft Visser voor de titel voorgedragen. Vanwege zijn grote verdiensten voor de watersport in het algemeen en voor de Sneekweek in het bijzonder nam het college van b. en w. van Súdwest-Fryslân deze voordracht met een hamerslag over. Apotheker memoreerde dat Visser zijn leven van jongsaf aan in het teken van de watersport heeft gestaan. Zo is hij geboren op een aak en na het schippersinternaat in de binnenvaart beland. Al jarenlang geldt hij, aldus Apotheker, als een rolmodel voor jonge zeilers. ,,Enthousiasme, sportiviteit en hard werken gaan hierbij hand in hand”. Voor de eerste keer ontving zijn bemanning ‘for the fun’ een meter krentenbrood. Deze wordt traditiegetrouw uitgereikt door de wedstrijdcommissie aan de hekkensluiter van het algemeen klassement. In principe zou Huizum hiervoor in aanmerking komen. Omdat de wedstrijd geen doorgang vond en er daarom geen wedstrijdprijzen konden worden uitgereikt, bleef het brood over. De organisatie besloot daarom te elfder ure deze prijs te schenken aan een al uniek gezelschap. De betekenis van het skûtsjesilen en daarmee ook van Douwe Jzn. Visser voor Fryslân werd door Commissaris der Koning drs. John Jorritsma snedig aangehaald. Met een verwijzing naar de discussie over de locatie van het nieuwe ijsstadion in Almère stelde hij: ,,As it skûtsjesilen nei Almère giet, krije wy hjirre yn Fryslân in twadde slach by Warns’’. (Foto’s: Jelle Raap)