Sutelaksje komt definitief terug

Friesland - De Sutelaksje komt definitief terug. De nieuwe ’Stifting Tsjil’ maakt begin volgend jaar een opzet van een nieuwe, grootschalige Sutelaksje. Tsjil gaat in eerste instantie uit van een Sutelaksje op tien locaties in september 2014.

In die dorpen of steden worden dan Friese boeken huis-aan-huis verkocht. Tegelijk met die actie zet Tsjil in op een provinciale verkoopactie. Een proef in november in Bitgum, Bitgummole en Ingelum was volgens de initiatiefnemers mede door de inzet en de betrokkenheid van tientallen vrijwilligers en schrijver een succes. De omzet, bijna 5000 euro in net wat meer dan drie uren tijd, was een stuk hoger dan de meest recente opbrengsten van de oude Sutelaksje. De verkoopdag in Bitgum bewijst volgens Tsjil dat de Sutelaksje nog altijd toekomst heeft. Sinds het afschaffen daarvan ging de verkoop van Friese boeken achteruit. Hetzelfde geldt voor de publiciteit voor Friestalige literatuur. Het bestuur van Tsjil gaat er vanuit dat de actie van volgend jaar dat zal onderstrepen en ziet de nieuwe opzet als een tussenstap naar misschien wel de Sutelaksje van ouderwetse grootte. Het is nog niet duidelijk in welke plaatsen weer gesuteld wordt. Het bestuur bestaat uit zes mensen, die allemaal actief waren bij de Sutelaksje in Bitgum. ,,It bestjoer wurket de plannen yn de earste moannen fan 2014 fierder út. De doelstelling fan de stifting is lykwols breder en jout romte foar oare projekten en aktiviteiten dy’t de ferkeap fan it Fryske boek ten goede komme.", vertelt voorzitter en schrijverFerdinand de Jong. Tsjil krijgt praktische steun van uitgeverij Bornmeer in Gorredijk.