Vijf gemeenten praten in Karmelklooster over toeristische toekomst

DRACHTEN - Het Toeristisch Netwerk Friese Wouden houdt volgende week woensdagochtend een netwerkbijeenkomst in het Karmelklooster in Drachten.

In opdracht van de vijf gemeenten in Zuidoost Fryslân en de Provincie Fryslân werken Hanneke Schmeink en Theo de Bruin aan het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme De Friese Wouden. Het doel is een samenhangend programma waarbij de nadruk ligt op uitvoeren. Het programma geeft een vervolg aan de diverse onderzoeken, visies en rapporten. Het opstellen van dit uitvoeringsprogramma gaat in nauw overleg met het Toeristisch Netwerk Friese Wouden, de organisatie die de toeristische ondernemers in de regio vertegenwoordigt. Aan het Netwerk wordt deelgenomen door de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Heerenveen. Voorzitter van het Toeristisch Netwerk is Barend Potjer uit Drachten, oud-bankdirecteur en raadslid. Het Toeristisch Netwerk heeft een eigen Facebookpagina. Om tot een concreet programma te komen, zijn in de gemeentehuizen inmiddels goed bezochte groepsgesprekken gevoerd. Tijdens de netwerkbijeenkomst in het Karmelklooster is de terugkoppeling van de programmalijnen van het uitvoeringsprogramma één van de thema's. Bianca Waamelink en Jantiene Broersma van het Gastengilde vertellen over samenwerking en productontwikkeling in Noordoost Fryslân. Wouter de Waal, VVV Texel, vertelt over de promotie van Texel, social media en de organisatie ervan.