Komst Fontein, duurzame bevoorrading en tal van andere ideeën passeren de revue bij burgertop G1000Heerenveen rondom aanpak centrum

HEERENVEEN - Talloze ideeën zijn vandaag bij de burgertop van de G1000Heerenveen opgedaan om het centrum van Heerenveen onder handen te nemen.

Onder andere een fontein en duurzame bevoorrading kwamen aan bod bij de ruim vierhonderd deelnemers in de sporthal van het Kei College.

Bij de burgertop spraken de deelnemers uit alle lagen van de bevolking een dag lang met elkaar over zaken die zij als belangrijk zien voor het centrum van Heerenveen.

Aan het einde van de dag hebben zich 223 deelnemers aangemeld voor het vervolgtraject. Zij werken de ideeën van de burgertop de komende maanden uit naar concrete plannen.

Drie gespreksrondes

Tijdens de G1000 Burgertop spraken deelnemers in drie gespreksrondes over de vraag: ‘Wat gaan we doen met het centrum van Heerenveen?’.

Veel gekozen onderwerpen waren: ontmoeting, groen en betrokkenheid. Ideeën om met deze thema’s aan de slag te gaan zijn er in alle soorten en maten, van de herinrichting van pleinen tot meer groen in het centrum.

Reacties

Onder de deelnemers klonk lof voor de dag. Enkele reacties zijn: ,,Het was een boeiende en ook vooral een heel gezellige dag.”

,,Heel bijzonder om met andere Heerenveners te praten over wat wij samen belangrijk vinden voor het centrum.” ,,Ik hoop dat ik met mijn ideeën een steentje kan bijdragen” en ,,wat was alles uitstekend geregeld.”

‘Onder de indruk’

Wethouder Jelle Zoetendal liet weten onder de indruk te zijn van de betrokkenheid en het enthousiasme van de deelnemers aan de burgertop.

,,Ik heb veel goede ideeën gehoord voor het centrum en ook mogelijke oplossingen voor bekende vraagstukken. En het blijft niet bij ideeën, er is ook veel animo om de plannen verder uit te werken.”

Vervolg

Eind februari start de volgende fase van de G1000 met het burgerforum. De deelnemers die zich hebben opgegeven voor het vervolg, werken dan de ideeën uit de burgertop uit naar concrete plannen.

Die plannen leggen zij ook voor aan de inwoners van de gemeente, iedereen kan erop reageren.

De uitgewerkte voorstellen worden ingediend tijdens de slotbijeenkomst van de G1000, op zaterdag 25 mei. Alle deelnemers aan de burgertop kunnen dan voor of tegen de voorstellen stemmen.

Voor alle resultaten en presentaties van alle thema’s zie www.g1000heerenveen.nl.