Gemeente Heerenveen: extra impuls voor gezonde levensstijl onder jongeren

Heerenveen - De gemeente Heerenveen gaat zich nog meer inzetten om kinderen en jongeren te bewegen tot een gezonde leefstijl. Heerenveen sluit daarvoor aan bij het landelijke programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Hiervoor financiert de gemeente voor een periode van drie jaar een JOGG regisseur.

Wethouder Broekhuizen: ,,Het JOGG-programma past goed bij onze ambitie om jongeren op een positieve manier te stimuleren tot een gezonde levensstijl. Bewegen, gezond eten en drinken staan hierin centraal. Het sluit goed aan bij onze sportprogramma’s en onze titel als Sportstad Heerenveen. Door samenwerking te zoeken met lokale partners, zoals GGD, scholen, hulpverleningsorganisaties en bedrijven kunnen we samen werken aan een gezondere leefstijl van jongeren. Een mooi voorbeeld hiervan is de bijdrage die Koninklijke Smilde levert voor het financieren van het JOGG programma.” Samen investeren in gezonde leefstijl Een JOGG regisseur gaat samen met organisaties en bedrijven kijken wat men gezamenlijk kan doen voor jongeren. JOGG biedt een paraplu voor alle bestaande en nieuwe projecten die zich richten op het stimuleren van een gezond eet- leef- en beweegpatroon onder jongeren. Meerjarenprogramma JOGG richt zich op jongeren (0-19 jaar), hun ouders en omgeving. Het is een lokale aanpak waarbij niet alleen ouders en gezondheidsprofessionals investeren in een gezonde leefstijl van de kinderen maar bijvoorbeeld ook winkeliers, bedrijven, scholen, welzijnswerk en de gemeente zelf. Dit resulteert in een meerjarenprogramma met allerlei lokale activiteiten, zoals meer aandacht voor voeding en beweging op school. Zo kunnen basisscholen die geïnteresseerd zijn in het behalen van het predicaat Gezonde School ondersteuning krijgen van de JOGG-regisseur. Het JOGG-programma gaat het komende schooljaar in.