Compagnonsvaarders in Coornhertstate Heerenveen

HEERENVEEN - Deze week verzorgde het shantykoor de Compagnonsvaarders een liedjesmiddag voor de bewoners van zorgcentrum Coornhertstate in Heerenveen.

Het programma was gedeeltelijk in decembersferen, er werden Kerstliederen gezongen, afgewisseld met een zeemansrepertoire. Er werd begonnen met het bekende "Komt allen tezamen", daarna kwam natuurlijk ook "Stille Nacht, Heilige Nacht"aan bod. Het aanwezige publiek zong de bekende liedjes mee, er werd volop genoten. De activiteitenbegeleiding zorgde in de pauze voor de inwendige mens, waarna het laatste gedeelte van de middag werd afgewerkt. De middag werd afgesloten met de wens dat iedereen een gezellige Kerst mocht beleven met het lied: "Een heel gelukkig Kerstfeest".