Eindejaarsbrunch voor vrijwilligers Stichting VPTZ Julia Jan Wouters

Heerenveen - Het is bijna een traditie aan het worden, de jaarlijkse eindejaarsbrunch voor alle vrijwilligers van de Stichting VPTZ Julia Jan Wouters, aangeboden door de Stichting Vrienden van Julia Jan Wouters Hospice als dank voor ieders inzet en betrokkenheid het afgelopen jaar.

Donderdagmiddag 10 december was het gezellig druk in restaurant Tjaarda in Oranjewoud. Naast de diverse internationale schaatsers die daar rondliepen, was er een grote groep vrijwilligers van de Stichting VPTZ Julia Jan Wouters aanwezig om tijdens een brunch gezamenlijk het jaar af te sluiten. Zowel vrijwilligers die in het hospice werken als ook vrijwilligers van de thuisinzet waren aanwezig om hun ervaringen te delen. Coördinatrice Ingrid Gelink bedankte mede namens het bestuur van de stichting VPTZ Julia Jan Wouters alle aanwezigen voor hun inzet, enthousiasme en persoonlijke betrokkenheid. Het afgelopen jaar heeft de stichting 35 gasten in haar hospice te Heerenveen mogen ontvangen en verzorgen. Daarnaast heeft zij 20 keer een inzet in de thuissituatie mogen verzorgen. Zonder de vrijwilligers was dit alles niet mogelijk geweest. Als blijk van dank lag er na afloop van de brunch voor iedereen ook nog een klein kerstcadeau klaar. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (afgekort: VPTZ) Julia Jan Wouters is een stichting die met name in de regio Heerenveen en Weststellingwerf e.o. de best mogelijke palliatieve zorg biedt aan mensen in de laatste fase van hun leven. Als de nodige mantelzorg thuis niet aanwezig is of te zwaar wordt, biedt VPTZ Julia Jan Wouters aanvullende mantelzorg. En als thuis sterven niet (meer) wenselijk of mogelijk is, kunt u voor intensieve en professionele zorg terecht in het gastvrije hospice in Heerenveen. Een paar extra handen is altijd welkom, zowel in het hospice als in de thuisinzet. Wilt u meer weten? Kijk voor alle informatie op de vernieuwde website www.vptzjuliajanwouters.