Presentatie over de geschiedenis van Oude- en Nieuwehorne

HEERENVEEN -  Op dinsdag 24 november wordt in het kunstcafé van Museum Heerenveen een presentatie gegeven over de geschiedenis van het tweelingdorp Oude- en Nieuwehorne.

De presentatie wordt verzorgd door oud-journalist Evert de Jong, geboren en getogen Nijhoarnster, tevens voorzitter van Doarpsargyf Ald- en Nijhoarne. De twee dorpen liggen op een hoge zandrug, die van noordoost naar zuidwest loopt. Eeuwen geleden was dit gebied vanwege de hoge ligging al geschikt voor veiligebewoning. Nieuwe- en Oudehorne zijn van oudsher typischagrarische dorpen, met tientallen (vroeger veelal gemengde) boerenbedrijven en afgeleid daarvan verschillende ambachtelijke ondernemingen als smeden,wagenmakerij, kuiperij en een florerende middenstand met talrijke bakkers, slagers en kruideniers. Momenteel resteert nog slechts een tiental grote melkveehouderijen. In de presentatie zal ook aandacht worden gegeven aan de persoon van Geart Jabiks van den Berg (foto). Deze dichter, natuurliefhebber en “sneuper” gaf de aanzet tot de opgravingen bij het tamelijk mysterieuze Joodse kerkhof op de Kiekenbergin Oudehorne. Verder komen aan de orde de kerkelijke geschiedenis, het geslacht Sevenaer, het onderwijs toen en nu en de geruchtmakende en op het laatste moment verijdelde plannen in de jaren zeventig van de vorige eeuw voor de aanleg van een gigantisch waterbekken in de Tjongervallei ten behoeve van de drinkwatervoorziening in zuidoost Drenthe. De avond begint om 19.30 uur en wordt via de beamer geïllustreerd met historische foto´s en kaarten.