,Mestbeleid onduidelijk en ingewikkeld'

NIJEHOLTPADE -  Het mestbeleid is een complexe materie geworden, melkveehouders die meer dieren willen houden, zien zich geconfronteerd met hoge extra kosten.

Dit pakt, in het licht van de huidige lage melkprijs, voor veel melkveehouders zeer ongunstig uit.
Dat werd maandagavond duidelijk op de ledenbijeenkomst van LTO Weststellingwerf in Nijeholtpade. In een volle zaal met ruim 70 leden werd gesproken over het mestbeleid waar de melkveehouderij momenteel mee te maken heeft.
De melkveehouders maken zich zorgen over de uitwerking van de regelgeving, daarnaast is er ook nog veel onduidelijkheid hoe één en ander op bedrijfsniveau uitpakt.
Wiebren van Stralen, beleidsadviseur milieu van LTO Noord, is specialist op dat gebied. Hij is regelmatig in Den Haag in gesprek met de politiek. Hoewel er over de uitwerking van de fosfaatwet nog geen besluit is genomen, kon Van Stralen de aanwezigen al wel veel uitleggen over de regels waar de melkveehouderij momenteel al aan moet voldoen.
‘Kan het niet simpeler’, was een oproep uit de zaal waar veel boeren zich in konden vinden.
Het mestbeleid zal de sector de komende tijd nog flink bezighouden, waarbij politiek draagvlak voor de ondernemingsruimte binnen de milieuregels zeer belangrijk zal zijn.
De LTO lobby in Den Haag heeft sinds kort te maken met een nieuwe staatsecretaris na het vertrek van Sharon Dijksma. Dat geeft vertraging in de lopende dossiers maar de lobby draait op volle toeren, aldus Van Stralen.
(Foto: Lenus van der Broek)