Lichte stijging WW in Friesland

Sneek -   Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is in oktober licht gestegen. Vorige maand daalde de omvang van de WW nog licht. De sterk dalende trend in de WW van voor de zomer lijkt hiermee te stagneren.

  Eind oktober 2015 telde Friesland 17.351 WW-uitkeringen. Dat is 5,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland steeg in oktober met 0,4%. Dat is een stijging van 69 uitkeringen. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Friesland 0,4% (78) minder WW-uitkeringen.   In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind oktober uit op 420.969. Dat is 4,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 416.468. In de afgelopen maand steeg het aantal WW-uitkeringen landelijk met 1,1% (4.501). De meeste provincies laten een stijging van de WW zien. Alleen in Groningen en Drenthe daalde de WW in oktober. De provincies Zeeland (+3,8%) en Flevoland (+2,0%) kennen de grootste stijging. Een jaar eerder waren er 419.429 WW-uitkeringen. Daarmee steeg het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 0,4% (1.540).