"KNSB en Thialf zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden"

Heerenveen - De KNSB en Thialf BV hebben via het tekenen van een unieke overeenkomst hun partnership bekrachtigd die loopt tot april 2019.

Met deze overeenkomst geven beide partijen de samenwerking op een andere manier vorm dan in het verleden. Naast het feit dat de overeenkomst duidelijkheid geeft over duur, aantal evenementen, huurtarieven en topsporttrainingen willen KNSB en Thialf samen bijdragen aan de continuïteit van het plezier en de successen van de schaatssport. Thialf zal zich optimaal inspannen voor het realiseren van topsportfaciliteiten en ondersteuning van de KNSB evenementen in Thialf. Hiermee blijft Thialf tot april 2019 de hoofdleverancier van de KNSB. Ook zal Thialf een officiële adviseursfunctie voor de KNSB vervullen als het gaat om ijsexpertise. De KNSB zal zich maximaal inspannen voor het realiseren van evenementen en het houden van topsporttrainingen in Thialf.

Wedstrijden Thialf

De KNSB en Thialf BV hebben – afhankelijk van de toekenning vanuit de ISU – de ambitie om vier evenementen per seizoen te organiseren, drie hiervan zijn gegarandeerd. Thialf BV zal zich maximaal inspannen om ook tijdens de verbouwing de benodigde faciliteiten te leveren voor het organiseren van nationale- en internationale topwedstrijden. Voor het seizoen 2015-2016 is de KNSB voornemens twee ISU World Cups en de KPN NK’s in Thialf te organiseren (de wedstrijdkalender wordt binnenkort vastgesteld).

Trouwe partner

Paul Sanders, algemeen directeur KNSB: ”Als KNSB willen we samenwerkingsverbanden aangaan die de schaatssport verder brengen. Het is mooi om te zien dat een trouwe partner als Thialf dit uitgangspunt deelt en hier een belangrijke bijdrage aan levert. Innovatie is van belang voor het borgen van toekomstige schaatssuccessen en schaatsplezier.” Eelco Derks, directeur Thialf BV: "De KNSB en Thialf zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Een goed partnership tussen beide organisaties is dan ook belangrijk voor de doorontwikkeling van de schaatssport in de volle breedte. Het biedt ons tevens goede mogelijkheden om de inwoners van Friesland te binden aan het vernieuwde Thialf." Bron: KNSB