Zorgen in Heerenveen over gevolgen enorme toestroom vluchtelingen

HEERENVEEN -  De VVD-fractie Heerenveen maakt zich zorgen over de gevolgen voor de inwoners van de gemeente Heerenveen nu het COA asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen versneld wil uitplaatsen.

  Iedere gemeente heeft volgens fractievoorzitter Tjeerd Waterlander een taakstelling in het huisvesten van vergunninghouders. Deze wordt waarschijnlijk fors verhoogd. ,,Het kan nu ook gaan om de (tijdelijke) opvang van vluchtelingen bovenop de huidige taakstelling. Het gaat de komende jaren om honderden vluchtelingen,'' voorspelt Waterlander. De VVD wil van het college van burgemeester en wethouders weten wat de gevolgen hiervan zijn voor onder andere de beschikbaarheid van sociale huurwoningen voor de huidige inwoners van de gemeente. “Het kan niet zo zijn dat de wachttijd voor het verkrijgen van een huurwoning voor de huidige inwoners van de gemeente oploopt nu asielzoekers met een verblijfsvergunning voorrang krijgen bij het vinden van woonruimte”, zegt fractievoorzitter Tjeerd Waterlander. “Wij willen dan ook graag van het college weten, hoe zij dit gaan oplossen.” Daarnaast blijkt volgens hem uit cijfers van het CBS dat in Nederland 50% tot 70% van de voormalige asielzoekers een bijstandsuitkering heeft. “De VVD wil graag weten hoe die percentages in Heerenveen liggen en wat er aan gedaan zal worden om deze vergunninghouders te begeleiden naar een betaalde baan”, aldus Waterlander. Gezien de cijfers van het CBS is het volgens hem aannemelijk te verwachten dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering fors zal stijgen door de komst van de vergunninghouders. De VVD vraagt wat het effect hierop is door de toename van het aantal mensen in de bijstand. Vluchtelingen in sporthal In de loop van vandaag zijn  76 vluchtelingen ondergebracht in de Blauw Wit Hal in Heerenveen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten mee te werken aan crisis noodopvang voor 200 vluchtelingen voor de duur van 72 uur. In eerste instantie ontvangt Heerenveen 76 mensen. Burgemeester Tjeerd Van der Zwan: ‘We bieden graag de helpende hand aan de vluchtelingen.  Daarom werken wij mee aan tijdelijke noodopvang. Iedereen verdient een dak boven zijn hoofd. ‘ De mensen zullen slechts kort verblijven in de noodopvang. Vervolgens gaan zij door naar een centrale opvanglocatie van het COA. De opvang van asielzoekers blijft een Rijksverantwoordelijkheid.