Leerlingen CBS De Akker Heerenveen gaan kaatsen

HEERENVEEN -  Op maandag 26 oktober doen leerlingen van CBS De Akker uit Heerenveen mee aan een clinic van Fryske sport yn dyn klasse. Docent Henk Haar van de KNKB geeft een introductieles keatsen aan groep 8 van deze basisschool.  

Kinderen van groep 5 t/m 8 maken op drie manieren kennis met de Fryske sporten: lear: via het lespakket, doch via de sportclinics en belibje door bezoek aan wedstrijden en/of museum. Via de site fryskesportyndynklasse.frl hebben zich inmiddels al 60 scholen aangemeld voor sportclinics en inmiddels gebruiken 32 scholen het Fryske sporten lespakket. De initiatiefnemers hebben de ambitie dat ieder kind dat de basisschool verlaat, kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten: keatsen, fierljeppen, (skûtsje) silen, Frysk Damjen, Fryske hynstesport en reedriden. Provinciale samenwerking Door de samenwerking die Sport Fryslân geïnitieerd heeft met alle Fryske bonden, de ijshallen en het onderwijs is er een integraal aanbod waardoor een hogere effectiviteit, meer kwaliteit en een groter bereik mogelijk is. Zo kunnen de scholen via een centraal punt, fryskesportyndynklassel.frl, efficiënter de sportactiviteiten inplannen. Ook worden er via de buurtsportcoaches directe verbindingen met de basisscholen gelegd en de doorstroom van kinderen naar de sportverenigingen wordt bevorderd.