Realisatie clubgebouw survivalrun De Knipe

DE KNIPE -  Survivalrunvereniging Pauwenburg in De Knipe heeft een bijdrage gekregen  vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland voor het realiseren van een clubgebouw.

Op 22 oktober ontving voorzitter Bert Velkers de cheque van de Rabobank.  Het nieuwe clubgebouw wordt een vertrekpunt voor clubactiviteiten en vormt een uitvalbasis voor trainingen. Een deel van het te realiseren gebouw zal worden gebruikt door de Stichting Survival De Knipe. Deze stichting organiseert jaarlijks een run over vier dagen waar ruim vierhonderd deelnemers aan mee doen. Het andere deel van het gebouw zal worden gebruik door de voetbalclub Read Swart uit De Knipe. Eerder deze maand ontvingen nog 3 andere projecten uit de regio Heerenveen een donatie uit het Coöperatiefonds. Dit zijn: -           Vereniging Plaatselijk Belang Bontebok: voor de verbouw en gereed maken van            het dorpshuis voor de toekomst; -           Bridge Club de Toer uit Aldeboarn: voor de aanschaf van nieuwe bridgematten; -           Bewonersforum Centrum Heerenveen: voor de aanschaf van inventaris voor de            buurtschool. Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het Coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen. De commissie - bestaande uit leden van de bank – komen meerdere keren bijeen om nieuwe aanvragen te behandelen. Aanvragen worden beoordeeld op basis van het reglement. Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar de website www.rabobank.nl/heerenveen en kijk onder ‘Sponsoring en donaties’.   OP de foto: Voorzitter Bert Velkers en leden van Survivalrunvereniging Pauwenburg nemen de cheque in ontvangst uit handen van Peter van der Laan, financieel adviseur van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Foto: Fotopersbureau Heerenveen