Dankdienst voor gewas en arbeid in Ichtus Kerk

WOLVEGA - In tegenstelling tot eerdere publicaties begint deze dienst niet om 19.15 uur maar om 18.45 uur. Voorganger is ds. K.J. Faber en medewerking wordt verleend door het Chr.

Gemengd Koor “Jubilate” o.l.v. Annelies Kwak.
Tijdens de dienst zal er worden stil gestaan bij alles wat de mens van God mag ontvangen: voedsel, en de arbeid die we mogen verrichten. Maar juist in deze dienst staat men stil bij de moeite en de zorg die er ook is, op het gebied van arbeid. Velen zijn werkloos, bij velen staat een baan op de tocht. Anderen weten niet hoe zij de eindjes aan elkaar moeten knopen en hoe ze hun kinderen te eten moeten geven. Passend bij deze dienst is, dat de bezoekers in de gelegenheid worden gesteld om voor de dienst levensmiddelen in te leveren, bestemd voor de Voedselbank.