Mantelzorgers worden gewaardeerd

HEERENVEEN -  Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

Dinsdag 10  november is de landelijke "Dag van de mantelzorg" en wordt er aandacht gegeven aan deze inzet en worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. De gemeente Weststellingwerf wil  mantelzorgers rond deze dag waarderen voor deze onmisbare inzet. Gezellige activiteit De gemeente Weststellingwerf wil in samenwerking met het Bureau Vrijwilligerswerk en Mantelzorg zoveel mogelijk mantelzorgers waarderen voor hun inzet. In de week van "De dag van de mantelzorg" organiseert het Bureau, met ondersteuning van Timpaan Welzijn, een leuke activiteit/bijeenkomst speciaal voor mantelzorgers. Er wordt op dit moment hard aan het programma gewerkt. Zeker is dat het een laagdrempelige activiteit wordt, waar gezelligheid en onderlinge uitwisseling centraal staan.