PKN organiseert ouderenmiddagen

Heerenveen - Wolvega - De Ouderen Werkgroep van de PKN Wolvega organiseert maandelijks ouderenmiddagen in de Rank aan de Kerkstraat. De ouderenwerkgroep heeft ervaren dat deze middagen voorzien in een behoefte. Mede daarom wordt weer een nieuw seizoen gestart.

Iedere bijeenkomst krijgt een andere invulling. Zo is er een spelmiddag, zijn er vieringen met Kerst en Pasen en komt Lummy Boerhof om verhalen en gedichten voor te dragen. Tijdens een andere middag  wordt de invulling gedaan door de deelnemers.  De start is op donderdag 24 september. Iedere oudere is van harte welkom, ook zij die geen lid zijn van de PKN.
De ouderenmiddagen worden in de periode september tot en met mei georganiseerd en duren van 14.00 tot 16.00 uur.