Recycling Wolvega stopt per 1 januari 2016

WOLVEGA -  Vanaf 1 januari 2016 stopt Recycling Wolvega, in opdracht van de gemeente Weststellingwerf, met het huis aan huis inzamelen van de huishoudelijke afvalstoffen die geschikt zijn voor hergebruik, zoals glas, oud papier, metaal en textiel.

Op dit moment halen zij één keer per twee weken huis aan huis in Weststellingwerf dit afval op. De gemeenteraad heeft hierover in februari jl. besloten toen zij instemde met het Gemeentelijk Afvalstoffenplan 2015 – 2018. De voornaamste reden dat deze vorm van inzameling stopt, is dat de hoeveelheid aangeboden afval terug loopt. “Er zijn op dit moment veel goede alternatieven die de inwoners al gebruiken. Dat neemt niet weg dat het stoppen van deze service enige gewenning en aanpassing vraagt van onze inwoners,” aldus wethouder Jack Jongebloed.  Voor de inzameling van glas en textiel staan verspreid over de gemeente al veel containers. Oud papier wordt door scholen en verenigingen ingezameld en voor de gescheiden afvalstromen (klein gevaarlijk afval, elektrische apparaten en metalen) weten veel inwoners de weg naar het afvalbrengstation al te vinden. Daarnaast kan een oud elektrisch apparaat ingeleverd worden bij de winkelier bij aanschaf van een nieuwe. Hier betaalt de koper een verwijderingsbijdrage voor, ook als er geen apparaat wordt ingeleverd. In plaats van dat het genoemde afval opgehaald wordt, brengen de inwoners het vanaf 1 januari zelf weg naar de daarvoor bestemde plaats(en). De gemeente zorgt uiteraard voor voldoende afvalinzamellocaties. Op enkele plaatsen worden er daarom in 2015 nog (glas)containers bijgeplaatst. De gemeente kijkt op dit moment nog naar de exacte locaties. De gemeente vraagt de inwoners scherp te zijn op wat wel en niet in de grijze container thuis hoort. Het is niet de bedoeling dat met het verdwijnen van deze dienst door Recycling Wolvega de verkeerde afvalstromen in de grijze container belanden. Meer informatie over afvalscheiding is te vinden op www.weststellingwerf.nl/afval