Resultaat Royal A-ware lager, omzet hoger

HEERENNEEN - Kaasfabrikant Royal A-ware uit Heerenveen  laat in 2014 opnieuw een omzetgroei (+1%) zien.

Ondanks de marktomstandigheden heeft de fabriek een nettowinst van ruim EUR 4 miljoen gerealiseerd. Bovendien is het geplande investeringsprogramma voortvarend voortgezet waardoor in 2014 ruim 100 miljoen is geïnvesteerd om dienstverlening aan klanten uit te breiden en te verbeteren. Directie tevreden  Het familiebedrijf Royal A-ware heeft een duidelijke focus op de lange termijn. In 2014 heeft Royal A-ware daarom het geplande investeringsprogramma voortgezet om zo haar strategische positionering als partner in de agrifoodketen verder vorm te geven. “We hebben in 2014 flink geïnvesteerd en zijn daarom tevreden met dit resultaat.” aldus Jan Anker, topman van Royal A-ware. “Mede door de grote inzet van onze medewerkers en partners is het gelukt om in 2014 een resultaat te realiseren dat in lijn ligt met onze verwachtingen.”