Alle basisscholen Heerenveen scoren voor gezondheid

HEERENVEEN -  Alle basisscholen in de gemeente Heerenveen doen vanaf het nieuwe schooljaar mee aan het project Scoren voor Gezondheid.

Dat blijkt uit een tussenrapportage van de sportbeleidsnota ‘Sport & bewegen 2012-2016: Iedereen actief!’.  Wethouder Jelle Zoetendal: “Sport is een bijzonder veelzijdig deel van ons leven, en zeker in onze gemeente. Wij willen dat iedere Heerenveener kan sporten en bewegen. Onze inspanningen om dat aan te moedigen en voor iedereen mogelijk te maken beginnen vruchten af te werpen. Zo willen we zorgen dat kinderen de basisschool verlaten met een zwemdiploma op zak. Als dit vanwege financiële redenen niet mogelijk is, zoeken wij daar oplossingen voor. Dat lukt in veel gevallen, dankzij onze combinatiefunctionarissen, die sinds 2012 het gymonderwijs op basisscholen verzorgen.”  Scoren voor Gezondheid Heerenveen Met Scoren voor Gezondheid worden kinderen van de basisschool de komende jaren aangezet tot een gezonde leefstijl. Vanaf het nieuwe schooljaar doen alle basisscholen in de gemeente Heerenveen mee om kinderen meer te laten spelen en sporten en minder te laten snoepen. Hoewel vooral in de dorpen een hoog percentage kinderen lid is van sportverenigingen (Tjalleberd 98%, Oudehorne 96% en De Knipe 93%), zijn er ook wijken waar beduidend minder kinderen lid zijn van een sportvereniging. In deze wijken organiseert de gemeente samen met sportverenigingen verschillende naschoolse sportactiviteiten. Daarvan profiteren vooral kinderen uit wijken waar sportverenigingen weinig jeugdleden tellen, zoals Oudeschoot en Heerenveen-Midden. Sporten, juist met een beperking of chronische aandoening In nauwe samenwerking met Sport Fryslân, sportverenigingen en De Tjongerschans zijn projecten gestart die het mensen met een beperking of een chronische aandoening mogelijk maken meer te bewegen. Zo werken ziekenhuis de Tjongerschans en Sportstad intensief samen bij verschillende vormen van revalidatie. Ook worden inwoners met een beperking of chronische aandoening persoonlijke benaderd voor bijvoorbeeld een fittest of probeerdagen bij een sportvereniging. Heerenveen en sport De gemeente wil Heerenveen als sportgemeente verder versterken. Nu al associeert 73% van de Nederlanders Heerenveen met sport, blijkt uit landelijk onderzoek.