Interview: Witte school, groene sector, gekleurde wereld

HEERENVEEN -  Het Nordwin College in Heerenveen werkt al jaren samen met centrum Tûmba om leerlingen bewust te maken van vooroordelen en zo bij te dragen aan sociale veiligheid. Docent en zorgcoördinator Klaas de Jong vertelt waarom.

,,We hebben een multiculturele samenleving en toch is ons Nordwin College een vrij witte school. Jongeren met een buitenlandse achtergrond kiezen helaas nog zelden voor een groene opleiding. We krijgen de indruk dat zij beroepen als boer, dierverzorger, bloemist of hovenier niet direct aan studeren koppelen. Aan ons de uitdaging om de mogelijkheden van onze school richting deze doelgroepen op een andere manier uit te dragen, maar dat terzijde. Effect van de huidige situatie is dat onze leerlingen binnen de school maar weinig in contact komen met culturele diversiteit.” Is dat erg? ,,Wij stomen jonge mensen klaar voor een maatschappij die heel gemêleerd is. Dat vraagt om ervaringen met mensen die anders zijn dan jijzelf en je vertrouwde omgeving. Door gebrek daaraan, heerst er op onze school vrij veel ‘wij-zij-denken’, grotendeels gebaseerd op vooroordelen. Met elkaar in gesprek raken werkt het beste om te ontdekken dat de werkelijkheid meer kanten heeft. We hebben op school een Irakese systeembegeleider. Hij moest wennen aan de cultuur op school en omgekeerd moesten leerlingen aan hem wennen. Maar juist de interactie bleek leerzaam en een kans om je te verdiepen in de wereld van een ander.” Hoe draagt Tûmba daar aan bij? ,,Zij bieden educatieve programma’s die mensen bewust maken van vooroordelen. Een topper is het spel Wie van de Drie, waarbij leerlingen door het stellen van vragen moeten raden wie bijvoorbeeld de homo of moslim is. Ze zitten zomaar op het verkeerde been en dat is goed om te ervaren. De vorm is heel krachtig. Als een deskundige hen gaat vertellen hoe het zit, dan komt de boodschap nauwelijks binnen. Nu bedenken en stellen ze zelf vragen, waardoor ze betrokken raken. Dat werkt. Discriminatie kan een zwaar thema zijn, maar door de luchtige spelvorm ontstaan er spontaan open gesprekken.” Is het Nordwin College sociaal veilig? ,,Overal zijn vooroordelen en verschillen, ook tussen mensen die een vergelijkbare achtergrond hebben. De sfeer is goed hier, maar het blijft belangrijk dat leerlingen beseffen dat verschillen er mogen zijn. Ervaringen maken de meeste indruk, zoals ons bezoek aan een moskee. Homoseksualiteit is hier wel vrij gewoon, omdat twee van onze leraren op mannen vallen. Zij vragen gerust ‘bedoel je mij?’ als leerlingen elkaar in de gang voor homo uitschelden of ‘flikker op’ roepen. Dan staat de jeugd echt even stil en je ziet het kwartje bij wijze van spreken vallen. Daarna roepen ze niet zomaar meer wat. De programma’s van Tûmba hebben een vergelijkbaar effect. Zij faciliteren nieuwsgierigheid naar elkaar en dat is een randvoorwaarde voor sociale veiligheid.”   Dit artikel is onderdeel van een serie over Tûmba, centrum voor wereldburgerschap en gelijke behandeling: www.tumba.nl