Onderdoorgang Wolvega op schema

Heerenveen - WOLVEGA - De ondertunneling van het spoor in Wolvega is in volle gang.

Hoogtepunt was het onder grote belangstelling inbrengen van de onderdoorgang in het weekend van 11 april jongstleden. De werkzaamheden liggen op schema en de oplevering is voorzien in april 2016.

Op de oorspronkelijke strekking is inmiddels ten aanzien van de fietsveiligheid een verbetering aangebracht. Zo wordt de onderdoorgang nu aan beide zijden voorzien van een fly-over voor fietsers en voetgangers. Hierdoor kan een substantieel deel van het fietsverkeer tussen richting Heerenveen en Wolvega/Linde College de drukke rotonde aan de Heerenveenseweg mijden.

De contouren van de rotonde aan de westzijde van de onderdoorgang zijn al te zien.

(Foto: Lenus van der Broek).