Heerenveen vervangt stenen dug-outs

HEERENVEEN - : Op het voetbalveld van Nieuweschoot in Heerenveen is een begin gemaakt met het verwijderen van twee oude stenen dug-outs.

De gemeente Heerenveen laat alle stenen dug-outs op de gemeentelijke buitensportcomplexen vervangen door exemplaren van aluminium en plexiglas. Op 6 gemeentelijke sportcomplexen staan nog stenen exemplaren die aan vervanging toe zijn. Het college van burgemeester en wethouders heeft in overleg met de sportverenigingen besloten een bedrag van in totaal 24.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanschaf van nieuwe dug-outs. Deze nieuwe dug-outs zijn van aluminium en plexiglas. Door deze bouwwijze en het materiaal is dit een veilige constructie. In Heerenveen is overeen gekomen dat het beheer en onderhoud van de dug-outs in handen is van de sportverenigingen. Van de verenigingen wordt verwacht dat ze zelf de stenen dug-outs afbreken en zelf ook zorgen voor plaatsing van de beschikbaar gestelde nieuwe dug-outs. In mei 2014 vond in Twijzel een dodelijk ongeval plaats bij het instorten van een stenen dug-out. Naar aanleiding van dit ongeluk zijn ook in Heerenveen alle stenen dug-outs op de gemeentelijke sportcomplexen gecontroleerd op staat van onderhoud. Bij dit onderzoek is geconstateerd dat er niet direct sprake was van risico’s. In de jaren ’70 en ’80 werden overal in het land door sportverenigingen stenen dug-outs gebouwd. In totaal zijn er op 6 gemeentelijke buitensportcomplexen nog 12 stenen dug-outs in gebruik. Foto:  Frank Vink