Voorjaarsconcert koor De Reade Hoeke

De Knipe - Op 15 maart zal het koor de Reade Hoeke haar jaarlijkse uitvoering verzorgen. Het optreden zal plaatsvinden in de doopsgezinde kerk van de Knipe, DS Veenweg 61. Aanvang 15.00 u.

Begin jaren tachtig is de Reade Hoeke opgericht als een strijdliederenkoor, ontstaan vanuit de vredesbeweging. Inmiddels is het koor een wereldliederenkoor. Onder leiding van dirigent Martzen Dijkstra zullen diverse liederen van verschillende culturen ten gehore worden gebracht. Het is inmiddels een traditie dat tijdens het voorjaarsconcert van de Reade Hoeke een gastoptreden op het programma staat. Vier jonge saxofonisten zullen het koor bij een aantal liederen begeleiden en ook zelfstandig zullen ze een aantal swingende nummers laten klinken. Entree is gratis. Aan het eind van het concert wordt een bijdrage voor de onkosten gevraagd.