Groen licht voor bouw woningen Ter Idzard

TER IDZARD - Het sein voor de bouw van woningen aan de Hamersweg in Ter Idzard staat eindelijk op groen.

Het oorspronkelijk plan van enkele jaren geleden voorzag in de mogelijkheid om zes woningen te bouwen. Dat vonden enkele buurtbewoners teveel. Na een uitspraak van de Raad van State en overleg met de bewoners is een compromis gevonden om nu vier woningen te bouwen, twee voor 2020 en twee eventueel daarna te bouwen, dit naar aanleiding van een ingediende motie door PvdA, ondersteunt door de andere fracties. De eenmansfractie Ronald Westenberg is tegen. De raad ging maandagavond akkoord met dit nieuwe plan, waarbij het bestemmingsplan wordt gewijzigd. Langs dit gedeelte van de Hamersweg wordt geen fietspad aangelegd. Wethouder Cor Trompetter deelde mede dat het gemeentelijke woningplan wordt geactualiseerd. (Foto: lenus van der Broek).