Vrouwenhandel centraal op FryskeJûn in bibliotheek Heerenveen

Heerenveen - Op maandag 9 februari vindt in de bibliotheek van Heerenveen een FryskeJûn plaats met als thema vrouwenhandel.

Aanleiding is het boek BedoarneHannel van Ferdinand de Jong, dat hierover gaat. De schrijver komt vertellen over deze Friestalige thriller. Verder zijn rechercheur Kees Arendz van de Politie Fryslân en Nicole de Boer van hulpverleningorganisatie Fier aanwezig. Beide krijgen bij hun werk te maken met vrouwenhandel en komen daarover aan het woord. De avond begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48. In BedoarneHannelverdwijnt het meisje Aukje, de dochter van de ex-vrouw van privé-detective Jan. Samen met rechercheur Libbe de Boer duikt Jan in de zaak. Ze komen terecht in een gevaarlijke wereld, vol figuren die geweld niet schuwen. De vraag is of Aukje wordtgevonden. BedoarneHannel is het vierde boek van De Jong. In de Leeuwarder Courant belandde deze roman in de top-drie van Friese boeken uit 2014.Voor zijn boekIt dak fan de wrâld kreeg hij eerder de Rink van der Velde-prijs. De Jong is blij dat de bibliotheek met deze FryskeJûn voor een vervolg zorgt op de presentatie van BedoarneHannel. Daarbij was ook een spreker van Fier aanwezig. Fier (voorheen Fier Fryslân) biedt hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld dat plaatsvindt in relaties. Opdracht is het voorkomen en stoppen van geweld en het bieden van hulp bij de gevolgen ervan. Aanmelden is gewenst: www.bibliotheekheerenveen.nl, bij de servicebalie in de bibliotheek of telefonisch (0513-626675).