Nieuwe stichting voor beheer Buurthuus Noordwolde

Noordwolde - Stichting Dorpscentrum ‘t Buurthuus Noordwolde is de officiële naam van de stichting die van nu het beheer van ’t Buurthuus op zich neemt. ’t Buurthuus is gevestigd in Het Vlechtwerk in Noordwolde.

De stichting is een gevolg van het initiatief van Plaatselijk Belang De Eendracht om een werkgroep samen te stellen die de toekomst van het dorpshuis moest onderzoeken. Dit omdat het contract van de vorige uitbaters niet door de gemeente werd verlengd. Het dorpshuis wordt nu een afgescheiden gedeelte van het hele complex. De eerst speerpunten van het bestuur zijn het werven van meer vrijwilligers en het organiseren van meer activiteiten. Daarvoor zijn een aantal commissies in het leven geroepen die in samenwerking met elkaar deze taken uitvoeren. Bij vrijwilligers wordt gedacht aan mensen die mee kunnen helpen in de horeca, maar ook voor de schoonmaak worden mensen gezocht. Ook wordt er gedacht aan een inloopochtend in ’t Buurthuus, waarbij de koffie klaar staat en er diverse activiteiten zijn. De komende tijd zal er hard gewerkt worden aan deze plannen.