D66: Leg reserve aan voor realisatie cultuurhuis

HEERENVEEN - D66 bepleitte maandagavond tijdens de gemeenteraad een start te maken met het aanleggen van een reserve voor de realisatie van het cultuurhuis. De partij wil dat doen door de €80.000 die dit jaar overblijft op de post kunstzinnige vorming, niet terug te laten vloeien in de (negatieve) algemene reserve.

Culturele organisaties in Heerenveen hebben te maken met een bezuinigingstaakstelling van de gemeente. In de voorbereiding daarop ontwikkelen ze plannen voor een cultuurhuis, waarin diverse organisaties vanuit één locatie het culturele aanbod in Heerenveen kunnen organiseren. D66 heeft veel vertrouwen in het plan en roemt de kracht die uitgaat van de gedachte dat het cultuurhuis door de organisaties zelf ontwikkeld en gedragen wordt. De Heerenveense School lijkt vooralsnog de meest geschikte locatie. De gemeente Heerenveen is de eigenaar van dit gebouw. Daarom ligt het volgens D66 voor de hand dat er nu al begonnen wordt met het reserveren van middelen, om de verregaande samenwerking straks ook echt mogelijk te maken. ‘Laten we het fair spelen’, zegt fractievoorzitter Jolanda van Leeuwen, ‘we moeten organisaties niet alleen verplichtingen opleggen. Door de overgebleven middelen nu te reserveren, laat de gemeente zien dat ze de plannen van de instellingen serieus neemt’.