In 2014 geen Fryske Olympiade

HEERENVEEN -   Er komt volgend jaar geen Fryske Olympiade. In 2015 wel weer om er daarna een jaarlijks evenement van te maken.

,,Wij kiezen er echter voor om het evenement stap voor stap op te bouwen. Het komende jaar, 2014, willen we gebruiken om de uitkomst van de evaluatie te verwerken in het concept en de organisatorische opzet van het evenement", aldus het bestuur dat het komend jaar wil benutten om het evenement ook voor de toekomst een gezonde en duurzame financiële basis te geven. Op 14 en 15 juni 2013 is de eerste editie van de Fryske Olympiade georganiseerd. De Stichting Fryske Olympiade kijkt met een goed gevoel terug op deze eerste editie en heeft besloten dat het evenement een vervolg krijgt. De Fryske Olympiade heeft als doel de drie grote Fryske cultuursporten; keatsen, fierljeppen en skûtsjesilen op één dag, op één podium bij elkaar te brengen in een groot (top)sport-spektakel voor sporter en publiek. Het evenement moet deze sporten onder de aandacht brengen van een breed publiek, zowel regionaal als nationaal. Fris, verrassend en vernieuwend zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Bij de Fryske Olympiade mag geëxperimenteerd worden! Naast het promoten van de sporten onder een breed publiek is het evenement ook gericht op de jeugd. En daarmee op de toekomst van de sporten. Op de eerste dag van de Fryske Olympiade kunnen kinderen van de basisscholen in Fryslân kennis maken met "it keatsen, it fierljeppen en it silen". Een geslaagde eerste editie, die door het onderwijs en de jeugd met veel enthousiasme is ontvangen. Het bestuur heeft besloten deze jeugddag vanaf 2014 jaarlijks te organiseren. De eerste editie van de Fryske Olympiade heeft in het teken gestaan van pionieren en experimenteren en vanuit dat kader heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden. De evaluatie heeft inzicht gegeven in zaken die anders of beter georganiseerd kunnen worden, maar ook in de sterke punten en de brede toegevoegde waarde van het evenement. Ook de deelnemende sporters hebben een bijdrage geleverd aan de evaluatie en hebben het evenement over het algemeen een hoge waardering gegeven. Voor het bestuur reden om verder te bouwen aan het concept en de Fryske Olympiade een vervolg te geven. Opvallend feit is wel dat de publieke belangstelling is tegengevallen. Binnen de evaluatie heeft dit ook uitgebreid aandacht gekregen en het bestuur is tot de conclusie gekomen dat er niet één reden of aspect als "veroorzaker" kan worden aangewezen. Het is een optelsom van factoren, waarin het weer (buien en harde wind), de PR/communicatie en de onbekendheid van het evenement bij publiek en sporters een rol spelen.