sc Heerenveen tevreden over kwartaalcijfers

HEERENVEEN - sc Heerenveen heeft het afgelopen kwartaal financieel substantieel beter gepresenteerd dan begroot. De club kan terugkijken op een verbetering van € 435.000,- ten opzichte van de begroting voor het eerste kwartaal van boekjaar 2013/2014.

Het resultaat is het gevolg van hogere wedstrijdbaten, sponsoromzet en lagere personeelskosten in het eerste kwartaal. Directie en commissarissen zien in dit resultaat een teken dat de club op de goede weg is in de stroomlijning van de organisatie en de algehele gezondmaking. De club blijft met de gepresenteerde cijfers naar verwachting in de veilige categorie 3 van de KNVB.