Stichting Literaire Activiteiten viert feest

HEERENVEEN - Op zondag 1 december viert de Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen (SLAH) haar 25-jarig bestaan met een feestelijk jubileumprogramma in restaurant De Koningshof in Heerenveen. Schrijver Hylke Speerstra vertelt en leest voor, performer de Graaf van Medwert treedt op, er is een literaire quiz én … de eerste dorpsdichter in de gemeente Heerenveen wordt benoemd. Zowel donateurs als andere belangstellenden zijn van harte welkom en betalen een bescheiden entree van vijf euro.

In 1988 namen Henk Tameling en Cees Visser, beiden docent aan de toenmalige Rijksscholengemeenschap, nu OSG Sevenwolden, met Posthuistheaterdirecteur Jan Buchener het initiatief tot oprichting van een ‘literaire club’. Dat leidde tot de SLAH. Al snel breidde het trio het netwerk uit naar de Openbare Bibliotheek, boekhandel Binnert Overdiep en de Heerenveense Courant. Vol energie ging men aan de slag om literatuur en schrijfkunst in Heerenveen te promoten: schrijvers live presenteren, schrijfcursussen en -wedstrijden organiseren, lesmateriaal ontwikkelen. Er kwamen een programma, een bankrekening en een logo. Een van de eerste wapenfeiten was een avond over de jaren zestig met Remco Campert en Johnny van Doorn e.a. Jan Wolkers las op indrukwekkende wijze voor op het podium van de grote zaal van het Posthuis. Via de reisverhalen van Aya Zikken, Bob den Uyl en Gerrit Jan Zwier reisde het publiek de wereld over. Froukje Nijholt, door Tameling binnengehaald, organiseerde schrijfcursussen samen met Henri Pols en Frans Resink, docenten aan eerder genoemde RSG, en Simone van Velzen van de bibliotheek. De bevlogen inzet van Pols en Resink wierp vruchten af. Ook bekende Friese dichters en schrijvers als Tsjêbbe Hettinga, Hylkje Goïnga en Akky van der Veer werden bij de SLAH-schrijfavonden betrokken. “Lês jo eigen gedicht altyd lûdop foar, dan hearre jo wêr’t it hobbelt”, was het advies van Tsjêbbe Hettinga, “en brûk sa min mooglik wurden.” Core business was en bleef het optreden van schrijvers en dichters: gedurende de achterliggende 25 jaar kwamen Jan Siebelink, Nelleke Noordervliet, Mischa de Vreede, Maarten 't Hart, Kees van Kooten, Peter Winnen, Lulu Wang, Rink van de Velde, Yasmine Allas, Susan Smit, Pauline Slot, Tommy Wieringa, Annejet van der Zijl, Hylke Speerstra, Franca Treur, Geert Mak, P.F. Thomése, Joris Luyendijk, Hafid Bouazza, Kader Abdolah, Abdelkader Benali, Hans Dorrestijn, Lucas Zandberg, Thomas Rosenboom en Saskia Goldschmidt (willekeurige volgorde en incompleet) via de SLAH naar Heerenveen. Redenen genoeg om op 1 december het jubileum te vieren. De feestelijke middag in De Koningshof is voor iedereen toegankelijk. Voor opgave, betaling en programma: zie ook www.slahheerenveen.nl