Naar de stembus...

Akkrum - Vandaag zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeenten De Friese Meren, Heerenveen en Leeuwarden.

Inwoners van de huidige gemeenten Boarnsterhim, Gaasterlân-Sleat, Heerenveen, Leeuwarden, Lemsterland en Skarsterlân kunnen vandaag naar de stembus. De verkiezingen zijn het gevolg van een aantal herindelingen. Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân vormen met ingang van 1 januari 2014 samen de nieuwe gemeente De Friese Meren. De gemeente Boarnsterhim wordt opgeheven en verdeeld over vier gemeenten. Foto's: Tjeerd van der Zwan