Topscoorders amateurvoetbal 2013-2014 in de gemeente Heerenveen

HEERENVEEN - In de gemeente Heerenveen is de stand van topscoorders in het amateurvoetbal als volgt:

6 doelpunten: Harmen Wagenaar Mildam 5 doelpunten: Eric Mulder Jubbega zo Kevin van Dijk Mildam Marten Jitse Kuperus Udiros 4 doelpunten: Oane Hornstra Heerenveense Boys Stefan Bollen Heerenveen AV Imgerd Friso Jubbega zm Anne Jan Jongsma Jubbega zm Jorrit Heida Udiros 3 doelpunten: Jordy Krijtenburg Aengwirden Frank Waringa Aengwirden Marcel Boel Gersloot Arjan Bosman Gersloot Rob Wemekamp Heerenveen AV Martijn Achtien Jubbega zm Harmen v.d. Spoel Mildam Willem Brander Mildam Atze Rink de Leeuw Mildam Nicky ten Hoeve Nieuweschoot Roelof v.d. Glas Read Swart Durk ter Schuur