Gemeente stimuleert MKB’ers bij duurzaam ondernemen

WOLVWEGA - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten organisatorisch te participeren in de uitvoering van het zogenaamde koploperproject ‘Duurzaam ondernemen voor MKB’ers’ van het projectbureau A7Westergo.

Het Koploperproject ondersteunt een jaar lang een aantal MKB-ondernemers in de gemeente Weststellingwerf die duurzaam willen werken en ondernemen. Nieuwe kansen, verbetermogelijkheden en risico’s worden in kaart gebracht. Er worden negen gevraagd mee te doen en de kosten worden geraamd op 3300 euro per bedrijf, waarvan de ondernemer zelf 500 euro moet betalen. De deelnemende bedrijven worden doorgelicht en gaan concreet aan de slag met verbeteracties. Tijdens een afsluitend Koplopersymposium presenteren de deelnemers hun resultaten aan andere ondernemers. Rondom het project wordt voor de deelnemers de nodige publiciteit gegenereerd. Tot slot levert gemeentelijke betrokkenheid en positieve bijdrage aan de uitvoering van het gemeentelijk klimaat- en duurzaamheidsbeleid. (Foto: Lenus van der Broek)