Cultuurhistorie drager verdere ontwikkeling Zuidoost-Fryslân

HEERENVEEN - De Koningshof in Oranjewoud, Heerenveen is donderdagavond 31 oktober het toneel van activiteiten rond het thema Cultuurhistorie Zuidoost-Fryslân. Centraal staat de overhandiging van het inspiratiedocument door historisch geograaf Meindert Schroor, cumulerend in de aanbieding aan de Streeagenda-overheden. Interessante sprekers, waaronder hoogleraar Theo Spek (RUG) geven 'acte de presence'. Centrale boodschap? Cultuurhistorie is een belangrijke drager voor de toekomstige maatschappelijke en vooral ook economische ontwikkeling van deze regio. Wethouder Ties Zweers van Smallingerland opent de avond om 19:30.

Het inspiratiedocument is een beeldende vertaalslag van de Ontwikkelagenda Cultuurhistorie Zuidoost-Fryslân, zoals het regionale Gebiedsplatform die samen met maatschappelijke organisaties en ondernemers uit de regio heeft opgesteld. In het document zijn de ambities, lopende projecten en ontwikkelpunten opgenomen die het cultuurhistorisch verhaal van de regio in samenhang voor het voetlicht brengen. De centrale boodschap: 'Toekomst Zuidoost-Fryslân = Cultuurhistorie'. Hiermee benadrukken de opstellers het belang van dit thema voor de verdere ontwikkeling van de regio. Ze gaan er vanuit dat cultuurhistorie een prominente plaats krijgt in de Streekagenda die komend jaar van kracht wordt. De avond telt sprekers die op verschillende manieren met het thema zijn verbonden. Zo vertelt Paulo Martina (bestuurslid Toeristisch Netwerk de Friese Wouden) over het belang van cultuurhistorie voor de toeristische sector. Theo Spek gaat in op de rol van landschapsbiografieën in het overbrengen van 'het verhaal van de streek'. Verder wordt er verteld over aansprekende initiatieven als Rijvaren en mogelijke inzet van de Coracle (Kwarkel). De projectenmarkt biedt een scala aan inspirerende ideeën en lopende initiatieven. Zo wordt bijvoorbeeld voorzien in informatie over de 1e Friese waterlinie-week en licht Els van der Laan (Noordpeil) de Noordelijke Lustwarande toe. Beide onderwerpen komen ook aan de orde in het inspiratiedocument dat, samen met onderliggende documenten, vanaf 31 oktober te vinden is op www.cultuurhistoriefriesewouden.nl. Ook een initiatief van het gebiedsplatform.