Heerenveen verlaagt grondprijs bouwkavels

HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen komt met een stimuleringspakket voor de verkoop van bouwkavels. Dit pakket houdt in dat de grondprijs met 20 procent wordt verlaagd. Daarnaast krijgen toekomstige inwoners meer vrijheid bij het bouwen.

Wethouder Lykele Buwalda: “De grondprijzen van de particuliere kavels zijn de afgelopen jaren niet bijgesteld. De waarde van woningen is wel gedaald, evenals de bouwkosten van nieuwbouwwoningen. Daarom voert de gemeente nu een kortingsregeling in van 20 procent op de prijs van particuliere kavels. Deze korting geldt tot 1 januari 2015. Vervolgens wordt jaarlijks de prijs vastgesteld.” De prijs voor de kavels in bijvoorbeeld Skoatterwâld, Tjalleberd, Heidemeer en Jubbega wordt met de korting een stuk lager. “Bij de verkoop van de kavels staat het belang van inwoners voorop.”, voegt wethouder Siebren Siebenga daaraan toe. “Daarom wordt, naast de verlaging van de kavelprijzen, meer flexibiliteit en ruimte geboden om woonwensen waar te maken.” Dat gebeurt door in de laatste fase van het plan Watervelden in Skoatterwâld de regels voor bouwen te versoepelen. In Skoatterwald kunnen toekomstige inwoners zich bovendien beperken tot een gemeentelijk oordeel in plaats van dat ze een welstandstoets moeten doen. Daarnaast worden de kavels verkleind, hierdoor worden ze goedkoper. Heerenveen stimuleert duurzame ontwikkeling van woningen. Voor de kavels geldt een extra korting van € 5000,- als de woning aan een hoge isolatiewaarde voldoet. Deze hoge isolatiewaarde biedt toekomstige inwoners de kans om woningen uiteindelijk tot energieneutraal op te waarderen. Voor mensen die direct energieneutraal willen bouwen biedt de gemeente bovendien een voucher voor gratis onafhankelijk advies van een specialist op het gebied van energieneutraal bouwen. Stimuleren kavelverkoop Net als in veel gemeenten is de verkoop van grond in Heerenveen de laatste jaren teruggelopen. Heerenveen past haar grondbeleid aan de veranderingen aan. Onderdeel daarvan is een aantrekkelijk aanbod, waarmee Heerenveen wil stimuleren dat geïnteresseerde particulieren de stap zetten om een eigen woning te bouwen op een van de beschikbare kavels. Deze en andere maatregelen rond het Heerenveense grondbezit legt het college voor aan de gemeenteraad, die over het voorstel in november een besluit neemt.