,Ganzen steeds groter probleem’

ALDEBOARN - De ganzen in natuurgebied De Deelen worden een toenemend probleem. De vogels komen namelijk steeds eerder naar het noorden.

Dat werd de afgelopen week duidelijk op een bijeenkomst van agrariërs in It Fryske Hynder in Aldeboarn. ,,Onze bedrijfsvoering staat eigenlijk helemaal in het teken van ganzen,’’ verzuchtten meerdere agrariërs. Ze verduidelijkten dat ze gewend zijn aan de ganzentrek, maar dat de vogels steeds eerder komen en dat regels hier niet op worden aangepast. ,,Met een lange en late zomer als die van dit jaar, halen we tot oktober vaak nog eiwitgras binnen,’’ aldus een van de aanwezigen. ,,Daarbij moeten landerijen anders en strategischer gemaaid worden. En bovendien wordt de opgelopen schade niet altijd vergoed.’’ De avond in Aldeboarn had drie inleiders. Dat waren CDA-Statenlid Fernande Teernstra, Jan de Kam en Sietse de Jong. De laatste twee als oude en nieuwe voorzitter van de ganzenvereniging De Fjurlannen. Beiden kraakten een kritische noot over het zogenaamde G7-akkoord tussen diverse boeren- en natuurorganisaties. ,,Er is dan wel afgesproken om de ganzen te reduceren, maar is er eigenlijk wel draagvlak?’’ vroegen ze zich af. Om goed te kunnen boeren, zijn er volgens hen nog te veel regels om de ganzen in de zomer terug te dringen.