Heerenveen stapt waarschijnlijk uit Hûs en Hiem

HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen heeft een nieuwe Welstandsnota. Eén van de uitgangspunten van het nieuwe beleid is dat de gemeentelijke organisatie zelf de bouwplannen op welstand gaat beoordelen. Op dit moment wordt hiervoor nog advies ingewonnen van Hûs en Hiem.

Reden voor Jaap van Veen (VVD) om in de afgelopen raadsvergadering te pleiten om uit de organisatie Hûs en Hiem te stappen. De overige fracties in de raad willen toch eerst weten wat dat financieel betekent. Wethouder Siebren Siebenga gaf aan dat het college ook voorstander is uit Hûs en Hiem te stappen. Hij liet weten dat hij dit gaat bespreken in het bestuur van Hûs en Hiem en de financiële consequenties ervan in beeld laat brengen. Wanneer er meer duidelijkheid over is, komt Siebenga met de resultaten van zijn overleg terug in de raad. De nieuwe welstandsnota werd door de raad unaniem vastgesteld.