VVD Heerenveen wil snellere verkoop snippergroen

HEERENVEEN - De VVD wil vaart maken met de verkoop van snippergroen in de gemeente Heerenveen. Op deze manier wil de VVD de schuldenpositie van de gemeente verbeteren en eventueel bezuinigen op onderhoud door wijkbeheer.

Bij snippergroen kan gedacht worden aan kavels van beperkte omvang bijvoorbeeld een maximale grootte van 150 m2 en direct aansluitend op het eigendom van de betreffende inwoner. In bijvoorbeeld de gemeente Breda is men druk bezig geweest met de verkoop van deze percelen, dit heeft in de laatste 3 jaar ruim Eur 200.000 opgebracht. Ook in de gemeente Opsterland biedt men nu actief snippergroen aan. Fractievoorzitter van de VVD, Tjeerd Waterlander, heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. Hij wil graag weten hoeveel snippergroen we hebben binnen onze gemeente. Tenslotte wil de VVD graag weten hoe en op welke termijn het College van B & W deze verkoop in Heerenveen gaat realiseren. "Gezien de financiële positie van de gemeente is haast geboden", aldus Tjeerd Waterlander.