Saskia Goldschmidt naar Heerenveen

HEERENVEEN - Schrijfster Saskia Goldschmidt zal op 11 november vanaf 20.00- uur een lezing geven in de Koningshof. Zij signeert in de pauze haar boeken.

Saskia Goldschmidt (Amsterdam, 1954) studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en werkt als schrijfster, theaterdocente en actrice. Haar eerste boek ,,Verplicht gelukkig. Portret van een familie'' (2011) werd een groot succes. In deze roman probeert Saskia Goldschmidt de niet vertelde verhalen van haar zwijgende vader en zijn Joodse familie te achterhalen. Speurend in archieven en oude brieven leert ze haar voorvaderen kennen: de paardenkoopman uit Pruisen, de azijndokter die naar Amsterdam emigreerde en de koffiekoning die zich zijn grote liefde niet liet afpakken. In 'het land van de zware lucht' bezoekt ze concentratiekamp Bergen-Belsen, dat haar vader indertijd ternauwernood overleefde. Ze ontdekt hoe zijn oorlogservaringen haar mede gevormd hebben. Daarnaast ging ze op zoek naar de oorzaak van schaamtegevoelens die ze een leven lang met zich mee droeg: kind-zijn in de slagschaduw van het onvertelbare leed van de ouder. In oktober 2012 verscheen haar tweede roman, De hormoonfabriek, geïnspireerd op de bedrijfsgeschiedenis van Organon in Oss. Het boek gaat over de succesvolle ondernemer Mordechai de Paauw (Motke). Rond 1920 stonden hij en zijn tweelingbroer Aron aan het begin van een adembenemend project. Samen met de beroemde farmacoloog Rafaël Levine richtten ze een bedrijf op waarin het slachtafval van Motkes vleesfabriek gebruikt werd voor het ontwikkelen van hormoonpreparaten. Aanvankelijk verging het de onderneming niet goed. Hevige armoede, criminaliteit en het opkomende antisemitisme vormen in de katholieke provinciestad een giftig mengsel. Maar Motke de Paauw zet door, geen prijs lijkt te hoog. Als na de Tweede Wereldoorlog de balans wordt opgemaakt, blijkt niemand ongeschonden uit de strijd gekomen. Reserveringen: Via website www.slahheerenveen.nl of telefonisch (0513) 62 92 15