GroenLinks trekt aan de bel om mening van buurtbewoners te horen

HEERENVEEN - GroenLinks Heerenveen is afgelopen zaterdag van start gegaan met deur-aan-deur enquêtes. Op 13 november 2013 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en de partij wil graag mensen zelf horen wat er leeft in de buurten en dorpen. De actie is gestart in de buurt van de Europalaan.

Bijna 1/3 van de bewoners woont naar tevredenheid in zijn of haar buurt. Een deel vindt dat de verkeerssituatie verbeterd kan worden en anderen zouden graag meer voorzieningen zien voor kinderen en jeugd. De inwoners van deze buurt maken zich onder meer bezorgd over de financiële positie van de gemeente (33%) en over de thema’s zorg en werkgelegenheid. Uit de enquête blijkt dat veel mensen niet weten dat gemeenten straks de verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van zorg, jeugdzorg en het beleid aangaande uitkeringsgerechtigden overnemen van de landelijke overheid. Van de geënquêteerden is 80% het eens met de stelling dat minima ontzien moeten worden bij de bezuinigingen. Een duidelijk signaal voor het zittende college van PvdA, VVD en Gemeentebelangen Heerenveen, vindt Groen Links. 73% van de ondervraagden is het eens met de lijsttrekker van GroenLinks Heerenveen, Lolke Eijzenga, die vindt dat op elk dak zonnepanelen moeten komen. GroenLinks Heerenveen zal de komende weken ook in andere buurten in Heerenveen en Boarnsterhim een dergelijke enquête uitvoeren. Dit onderzoek maak deel uit van een landelijke GroenLinks actie. Het doel is om bij 100.000 deuren langs te gaan ter voorbereiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen om er zo achter te komen wat er in uw buurt leeft.