Eerste deel onderzoek Kruidenbuurt afgerond

HEERENVEEN - In opdracht van WoonFriesland heeft GGD Fryslân in samenwerking met bouwfysisch bureau Landstra onderzoek gedaan naar gezondheidsklachten van bewoners van 29 woningen in de Kruidenbuurt in Heerenveen. Het eerste deel van het onderzoek, dat bestond uit gesprekken door artsen met de bewoners en een bouwfysische inspectie van de woningen, is inmiddels afgerond.

Aanleiding voor het onderzoek is dat de gemeente Heerenveen en WoonFriesland eind mei jl. meldingen van gezondheidsklachten kregen uit de Kruidenbuurt. De bewoners brachten hun klachten in verband met de isolatiewerkzaamheden met PUR die WoonFriesland eind 2011/begin 2012 aan 192 woningen in de Kruidenbuurt heeft uitgevoerd. Het onderzoek was erop gericht na te gaan of de gezondheidsklachten van bewoners van de woningen gerelateerd kunnen zijn aan PUR-isolatie. In een brief zijn bewoners uitgenodigd om zich bij GGD Fryslân te melden als zij gezondheidsklachten hadden en vermoedden dat deze in verband stonden met de isolatiewerkzaamheden. In totaal hebben 47 bewoners van 29 adressen meegedaan aan het onderzoek van de GGD. Artsen van GGD Fryslân hebben tijdens een huisbezoek een uitgebreide vragenlijst afgenomen over de gezondheidsklachten en de PUR-isolatie. Bureau Landstra heeft de woningen geïnspecteerd en bewoners gevraagd naar hun gebruik van- en ervaring met de woning. Nadruk lag hierbij op isolatie en ventilatie. GGD Fryslân heeft met 47 bewoners van 16 jaar en ouder gesproken. De GGD concludeert dat bij 37 bewoners de gezondheidsklachten niet veroorzaakt worden door stoffen die vrijkomen bij PUR-isolatie. Aan 10 bewoners doet de GGD de aanbeveling om nader onderzoek door een gespecialiseerd longarts uit te laten voeren. Bij hen is niet uit te sluiten dat de gezondheidsklachten het gevolg zijn van stoffen die vrijkomen bij PUR-isolatie. Onderzoek door een longarts is nodig om na te gaan of PUR werkelijk de oorzaak kan zijn van de gezondheidsproblemen die de bewoners ervaren. De longarts kan zo nodig adviseren tot een vervolgonderzoek. Bij de bouwfysische inspectie van de woningen blijkt dat het PUR een goede structuur en uitharding heeft. Er zijn geen aanwijzingen dat er met de samenstelling of het aanbrengen van het PUR iets mis is gegaan. In de woningen zijn geen onvolkomenheden ontdekt t.a.v. materialen, constructies en voorzieningen, waaronder de ventilatie. Door de isolatie van de woningen is het binnenklimaat van de woningen gewijzigd. Dit vraagt om een andere omgang door bewoners met ventilatie in de woningen.WoonFriesland gaat samen met Landstra aandacht besteden aan de verbetering van het binnenklimaat in de woningen. Hiervoor zal Landstra in enkele woningen testen uitvoeren. WoonFriesland geeft de bewoners voorlichting over de ventilatie van hun woning. Mochten er technische aanpassingen noodzakelijk zijn dan zal WoonFriesland deze uitvoeren.