Fryslân zet in op werk

HEERENVEEN - Fryslân steekt extra geld in de Friese economie en in de kwaliteit van leven in onze provincie. Thialf krijgt € 50 miljoen. Projecten in Heerenveen en Drachten € 75 miljoen.

Er wordt € 11 miljoen geïnvesteerd in regiomarketing, waddentoerisme en de aanleg van Wifi in toeristische gebieden. Voor weidevogels en wegenprojecten wordt € 22 miljoen euro vrijgemaakt. Er is € 9 miljoen om de overlast van ganzen tegen te gaan. Ook is er € 8,6 miljoen voor Kulturele Haadstêd 2018. Gedeputeerde Jannewietske de Vries is blij met deze begroting: “in deze tijd steken we als provincie extra geld in de Friese economie. Dit geeft een economische, culturele en sociale impuls.” Voor de vernieuwing van Thialf is € 50 miljoen uitgetrokken. Hiervoor wordt een topwedstrijdbaan en een apart toptrainingscentrum aangelegd. Drachten en Heerenveen krijgen geld voor betere bereikbaarheid van bedrijventerreinen in Heerenveen. Ook de oostelijke poort van het merengebied in Smallingerland wordt aangepakt. Voor snel internet en groene energie wordt € 150 miljoen gereserveerd. In de begroting kiest Fryslân voor projecten die snel resultaat opleveren. Bijvoorbeeld het opknappen van monumenten, een traineeprogramma voor pasafgestudeerden. Ondersteuning voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en het energiezuiniger maken van woningen.