Aan de slag met een Omtinker voor alle inwoners

HEERENVEEN - Vanaf 1 oktober 2013 gaat de gemeente Heerenveen aan de slag met het inrichten van één aanspreekpunt voor inwoners die hulpvragen hebben over werk, inkomen en zorg. De bedoeling is dat dit aanspreekpunt de Omtinker wordt. Wethouder Lykele Buwalda: ‘‘De Omtinker kijkt samen met de inwoner naar mogelijke oplossingen. Daarbij is het uitgangspunt dat de inwoner zelf zoveel mogelijk regie houdt op zijn leven.”

Wethouder Age Hartsuiker voegt toe: “We zoeken oplossingen dichtbij huis, daarom verdelen we de gemeente Heerenveen in zones die elk een Omtinker hebben. We verwachten onze inwoners zo beter en sneller te kunnen helpen om hun zorg goed te organiseren.” De toegang tot ondersteuning is nu versnipperd geregeld, er zijn verschillende ‘loketten’ waar inwoners terecht kunnen. Door de gemeente te verdelen in zones met elk een eigen Omtinker, is er één contactpersoon voor alle hulpvragen. De vraag van de inwoners staat centraal bij het vinden van een oplossing op maat. Bij complexe situaties vraagt de Omtinker hulp aan een ondersteuningsteam. Het uitgangspunt is daarbij om niet de inwoner door te schuiven, maar deskundigen aan te schuiven. De Omtinker helpt inwoners om zelf de beste oplossingen voor hun zorgvraag te organiseren. Elke inwoner in de gemeente Heerenveen kan straks met ondersteuningsvragen terecht bij de Omtinker in zijn wijk. De Omtinker is mobiel bereikbaar, komt langs bij inwoners, is zichtbaar in de wijk en heeft spreekuur op locatie in de wijk. In de periode oktober-december 2013 gaat de gemeente oefenen zodat na de herindeling, per 1 januari 2014, bekend is waar elke inwoner van de nieuwe gemeente Heerenveen terecht kan. In het laatste kwartaal in 2013 wordt per zone een wekelijks spreekuur georganiseerd om zo in de praktijk inzicht te krijgen in de vragen die leven. Ook wordt in deze periode een analyse per zone gemaakt zodat per 1 januari 2014 een op maat gericht omtinkerschap kan starten.