Woningen in voormalige Tuindorpschool

WOLVEGA - Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf heeft het wijzigingsplan van de voormalige Tuindorpschool aan de Lindelaan in Wolvega vastgesteld. Dit wijzigingsplan kent aan genoemd perceel de bestemming “Wonen-woongebouw” toe, een paar jaar geleden is de nieuwe Tuindorpschool in Lindewijk gebouwd.

In het nu geldende bestemmingsplan Wolvega Noord Oost heeft het perceel nog de bestemming “Maatschapppelijke doeleinden”. De nieuwe woonbestemming maakt de realisatie van 6 appartementen in de voormalige school mogelijk. Verder wordt het schoolterrein ingericht ten behoeve van het wonen. Zo krijgt iedere woning een tuin met een bijgebouw en/ of een garage. Verder worden op het voormalige schoolplein parkeerplaatsen gerealiseerd. Het plan treedt in werking na publicatie en het verstrijken van de beroepstermijn. Na inwerkingtreding kan de benodigde omgevingsvergunning worden ingediend.