Open huis op 'Dag van de Vrijmetselarij'

HEERENVEEN - Vrijmetselaren wat zijn dat eigenlijk? En wat merk je van ze in het dagelijks leven? Er bestaan veel verhalen over de broederschap, maar die blijft toch voor veel mensen de grote onbekende. Al sinds een aantal jaren wil de landelijke vrijmetselarij daarom meer openheid geven over haar activiteiten. Op zaterdag 14 september tijdens de ‘Dag van de Vrijmetselarij’ zullen alle loges in Nederland de deuren openen.

Voor geïnteresseerden een unieke kans om de vrijmetselarij te leren kennen en antwoord te krijgen op vrijwel alle vragen. In Hoornsterzwaag waar meerdere loges onderdak vinden (zowel mannenloges alsook een vrouwenloge) is er open huis in het logegebouw, Schoterlandseweg 30, Hoornsterzwaag, van 11.00 uur tot 16.30 uur. www.logekenuzelven.nl Vrijmetselarij kent vele tradities, maar is ook hedendaags. Als niet-leden iets weten van de broederschap, dan gaat het meestal om de tradities, de rituelen en de symbolen, zoals passer en winkelhaak. Toch komen vrijmetselaren meestal niet in een ritueel bij elkaar, maar tijdens ‘comparities’, avonden met inhoud. Er worden dan korte lezingen gehouden, ‘bouwstukken’ noemen de leden dat, waarover een gedachtewisseling volgt. Discussies over politiek of geloof worden daarbij gemeden, maar dat betekent niet dat maatschappelijke onderwerpen taboe zijn. Zieltjes winnen voor standpunten is niet aan de orde. Vrijmetselaren leggen hun meningen naast elkaar en stellen die niet tegenover elkaar. In de vrijmetselarij gaat het om geestelijke verdieping. Hierdoor leert iemand zichzelf beter kennen, waardoor hij/zij zich constructief kan inzetten voor een betere samenleving. ‘Verbeter de wereld; begin bij jezelf’, zou als adagium kunnen gelden. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten. Transitie - overgang - is een kernbegrip in de vrijmetselarij. De weg naar het betere in jezelf is voor vrijmetselaren de symbolische weg naar het licht. Vrijmetselaren geloven ieder op ‘eigen wijze' dat er meer is tussen hemel en aarde dat de mensheid beweegt, een zogenoemd ‘hoog beginsel’. Iedere vrijmetselaar staat het daarbij vrij dit naar eigen inzicht verder in te vullen. De één gelooft in een god, de ander in samenhangende natuurkrachten en de volgende in het hogere in zichzelf of in zijn geweten. Weer een ander is Boeddhist. Vrijmetselarij is dus geen geloof, maar de broederschap is wel levensbeschouwelijk. Meer informatie: www.logekenuzelven.nl, www.dagvandevrijmetselarij.nl en www.vrijmetselarij.nl