Café Doodgewoon toont film: Gewoon Dood

HEERENVEEN - Op 18 september opent het Café Doodgewoon weer zijn deuren. Van 19.30 tot ca. 21.00 uur zijn belangstellenden welkom in de multifunctionele ruimte van ziekenhuis De Tjongerschans, Thialfweg 44 Heerenveen.

Naast het elkaar informeel ontmoeten en ervaringen uitwisselen is er aandacht voor de film Gewoon Dood: De film toont het leven tussen hoop en vrees. Patiënten, partners, artsen en anderen rond het ziekbed vertellen wat er gebeurt vanaf het moment dat een ongeneeslijke ziekte wordt geconstateerd. De film laat zien wat het verschil is tussen curatieve en palliatieve behandeling. Ingezoomd wordt op de grote en kleine dilemma’s die kunnen ontstaan als de ziekte de hoofdrol opeist in het leven en ingegaan wordt op de vraag hoe reëel onze angsten rond het sterven zijn. Het café Doodgewoon wordt georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Friesland De toegang is gratis Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Friesland is een samenwerkingsverband van Liante, VPTZ/, Julia Jan Wouters Hospice, Buurtzorg Nederland , GGZ Zuid Friesland, Zorgbelang Fryslân, Meriant, AardemaThuiszorg, Ziekenhuis Tjongerschans, Marienbosch, Zorggarant Thuiszorg, De Friese Wouden www.netwerkpalliatievezorg.nl/zuidfriesland