Metamorfose beekdallandschap Meulereed afgerond

KATLIJK - De Meulereed is 35 hectare groot en een prachtig stukje natte natuur. Het gebied ligt langs de Tjonger en tussen de natuurgebieden Delleboersterheide en Ketliker Skar. Door de ligging vormt het een belangrijke doorgang naar andere natuurgebieden. Om het gebied beter tot zijn recht te laten komen en de natuurwaarden te vergroten, is de afgelopen maanden het project ‘beekherstel en vismigratie’ uitgevoerd.

Bij de werkzaamheden is het historische open beekdallandschap hersteld. Van oorsprong kronkelde de Tjonger door het landschap. Bij de herinrichting zijn twee oorspronkelijke meanders – lussen in de loop van de beek – hersteld. Ook is de kade van de Tjonger verlegd, zodat deze de oude loop van de beek weer volgt. Verder is de oever natuurvriendelijk ingericht en is een vistrap geplaatst. Het bouwwerk zorgt er voor dat vissen, zoals snoek, zeelt, paling en ruisvoorn de stuw kunnen passeren als ze van de middenloop naar de bovenloop (en omgekeerd) van de Tjonger willen zwemmen. Door de uitvoering van dit project is het gebied geschikter gemaakt voor specifieke planten en dieren die thuishoren in het beekdallandschap. Het project is gefinancierd door Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, de Nationale Postcode Loterij en It Fryske Gea.